Våra metoder

Odlingar på friland och i icke uppvärmt växthus.

Friland
För närvarande har vi två frilandsodlingar på gården. Vi kultiverar jorden vid behov. Under odlingssäsongen arbetar vi manuellt med handredskap, såsom pendelhacka och bredgrep. Vi försöker i den mån det går arbeta med täckodlingar, då använder vi markduk eller organiskt material som täckmaterial. Våra maskiner är liten fyrhjulig åktraktor med bakskopa och en ännu mindre tvåhjulstraktor med rotorkultivator som man går bakom. Vi gödslar med kogödsel och hönsgödsel från kringliggande gårdar, samt adderar kompost i form av exempelvis gräsklipp. På frilanden odlar vi diverse kål, betor, sockerärtor, majs lökväxter, bladgrönt, bondbönor, squash och rotsaker.

Ena frilandsodlingen med växthuset i bakrunden

Körning med tvåhjulstraktor

Växthus
Vårat växthus är en enkel icke uppvärmd odlingstunnel om ca. 45kvm. med upphöjda bäddar där vi sätter våra värmekrävande plantor, såsom tomater, gurka, physalis, meloner, paprika. Trågen är uppbyggda av återbrukat trävirke, flisen i gångarna är från slyskog kring gården. Växthuset har ett automatiskt bevattningsystem och går att ventilera med hjälp av dubbla dörrar på gavlarna.

Bevattning
Vi undviker bevattning med grundvatten. För bevattning i växthuset samlar vi upp regnvatten i en stor vattentank, som vi sedan pumpar in i bevattningssystemet. Viss stödbevattning görs vid behov på friland, med regn- och dammvatten. Vid perioder av lite regn, pumpar vi upp vatten från våran damm och använder till bevattning. Även här fyller täckodlingen en viktig funktion då det bevarar fukten längre och begränsar avdunstning.

Skadedjur
Vi främjar i första hand biologisk mångfald för att undvika angrepp på grödorna. Dvs. vi arbetar för att få hit nyttodjur att äta upp skadedjuren. Genom att sätta fågelholkar, insektshotell och göra stenrösen får vi hit fåglar, spindlar och nyttoinsekter som äter upp skadeinsekter. Vi arbetar även med mekanisk bekämpning, framförallt runt våra kålodlingar där vi satt nät över för att hålla undan kålfjäril, kållarv, kålfluga och kålmal. Vi använder även Turex larvskydd från Nyttodjur.se för våra kålodlingar. Det är ett biologiskt bakteriellt växtskydd godkänt för ekologiska odlingar.

Mekaniskt skydd i form av kålnät

Jorden
Vi vet att en frisk och välskött jord är en förutsättning för näringsrik och fin skörd. Därför jobbar vi hela tiden med att förbättra den jord som finns på Irisgården, som i sin natur är sandrik och lucker. För att förbättra den typen av jord behövs det kontinuerlig tillförsel av organiskt material i form av kompost och växtdelar, därefter får maskarna omvandla det till mull. När man lämna en jord i fred, d.v.s. undviker att plöja och gräva i den så bildas det som små samhällen av svampmycel, bakterier och mikroorganismer, dessa är livsviktiga för grödorna då det sker en byteshandel i rotsystemet. Plantan förser organismerna med kolhydrater från fotosyntesen och organismerna i jorden ser till att plantorna kan ta upp näringsämnena som finns i jorden. Vi använder i första hand handredskap som bara stör jordens översta ytskikt för att få bort ogräs och utöver det bredgrep som försiktigt luckrar jorden på djupet för att få ner vatten och syre.