Våra metoder

Jorden
Vi vet att en frisk och välskött jord är en förutsättning för näringsrik och fin skörd. Därför jobbar vi hela tiden med att förbättra den jord som finns på Irisgården, som i sin natur är sandrik och lucker. För att förbättra den typen av jord behövs det kontinuerlig tillförsel av organiskt material i form av kompost och växtdelar, därefter får maskarna omvandla det till mull.

Vi använder i första hand handredskap som bara stör jordens översta ytskikt för att få bort ogräs och utöver det bredgrep som försiktigt luckrar jorden på djupet för att få ner vatten och syre. När man lämna en jord i fred, d.v.s. undviker att plöja och gräva i den så bildas det som små samhällen av svampmycel, bakterier och mikroorganismer, dessa är livsviktiga för grödorna då det sker en byteshandel i rotsystemet. Plantan förser organismerna med kolhydrater från fotosyntesen och organismerna i jorden ser till att plantorna kan ta upp näringsämnena som finns i jorden.

Friland
För närvarande har vi två frilandsodlingar på gården. Vi kultiverar jorden vid behov. Under odlingssäsongen arbetar vi manuellt med handredskap, såsom pendelhacka och bredgrep. Vi försöker i den mån det går arbeta med täckodlingar, då använder vi markduk eller organiskt material som täckmaterial. Våra maskiner är liten fyrhjulig åktraktor med bakskopa och en ännu mindre tvåhjulstraktor med rotorkultivator som man går bakom. Vi gödslar med kogödsel från kringliggande gårdar, samt adderar kompost i form av exempelvis gräsklipp. På frilanden odlar vi lökväxter, bönor, squash, pumpa och diverse snittblommor.

Ena frilandsodlingen med växthuset i bakrunden

Körning med tvåhjulstraktor

Växthus
Vårt växthus är en enkel icke uppvärmd odlingstunnel på ca. 45kvm där vi odlar en mix av körsbärstomater samt gurka.

Bevattning
Vi undviker bevattning med grundvatten och samlar vi upp regnvatten vattentankar som vi sedan pumpar in i bevattningssystemet, eller använder dammvatten från våran egen damm. Även här fyller täckodlingen en viktig funktion då det bevarar fukten längre och begränsar avdunstning.

Skadedjur
Vi främjar i första hand biologisk mångfald för att hålla nere angrepp på grödorna. D.v.s. vi arbetar för att få hit nyttodjur att äta upp skadedjuren eller genom att främja tillväxt av andra vilda grödor i närområdet där skadedjur trivs. Genom att sätta fågelholkar, insektshotell och göra stenrösen får vi hit fåglar, spindlar och nyttoinsekter som äter upp skadeinsekter och skapar miljöer som främjar humlor och bin.