Om oss

Om Irisgården
Högt upp på det norra småländska höglandet, utmed den medeltida handelsvägen Getaryggen nedanför västra Götalands högsta berg Galtåsen ligger Irisgården, med spår från 1100-talet. Anorna från de gamla tiderna syns inte minst på den kyrkoruin som idag finns kvar på gården, där kyrkan förr låg på en gammal hednisk plats. Den tillhörde kyrkoherden i Hössna tills den på 1500-talet drogs in till kronan, och återuppstod som Hössna kyrka.
Gården ligger vid Ätrans källa Äramossen angränsande till ätrandalen som vart bosättning i Sverige i tusentals år, och är namngiven efter kvinnan som byggde huset vi nu bor i, Iris Bok.

Inte mycket är kvar av gårdens tidigare stora ägor, idag är det ett småskaligt jordbruk med ängs och betesmark samt odlingsmark.

För mer information om gården hänvisas till Bygdeband med samlad information om gårdens historia.
http://www.bygdeband.se/plats/2314068/sverige/vastra-gotalands-lan/ulricehamn/hossna/kinnared/irisgarden/

För mer information om Hössna gamla kyrka i Kinnared, hänvisar vi till riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök och objektidentitet 10170101040001.
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Om oss
Vi som förvaltar och bor på gården har en passion för äkta mat och goda råvaror. Vi lämnade sedan en tid tillbaka storstaden för landsbygden för att på riktigt kunna styra vad vi äter och hur vi lever. Det viktigaste för oss är maten vi får i oss, att den är näringsrik, ärlig, god och äkta. Odlad i samklang med naturen och kulturen. Vi vill även ha en mångfald i de grönsaker vi tar fram, en morot kan vara lila och kinesisk kål går utmärkt att odla i Sverige.

Detta tankesätt och det vi odlar vill vi dela med oss av till er.